Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k otevření ZŠ od 12. 4. 2021

8. 4. 2021

 

Vážení rodiče,

 

MŠMT vydává další dokumenty a vládní nařízení, kterými se musíme řídit.

 

Pro nás z uvedených dokumentů vyplývá, že v pondělí 12. 4.2021 obnoví naše

 

základní škola výuku ve všech ročnících za dodržení těchto podmínek:

 

 

 1. Samotestování

 

 • Samotestování všem žákům zajistí škola. Samotestování bude probíhat za asistence zdravotní sestry proškolené k této činnosti. Odběry budou provedeny v malé budově před školou.

 

 • Samotestování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek vždy mezi 6.30 – 7.45 hodin výhradně za přítomnosti zákonného zástupce (případně osoby starší 18 let). Pokud dítě nebude v tyto dny přítomno ve škole, bude testováno v den jeho příchodu.

 

 • Škola bude mít k dispozici neinvazivní antigenní testy pro samoodběr.

 

 • Bude na rozhodnutí zákonných zástupců, zda stěr provede zdravotní sestra, zákonný zástupce nebo dítě samo (viz formulář SOUHLAS S TESTOVÁNÍM - můžete stáhnout nyní nebo vyplnit při prvním testování v pondělí). Zákonný zástupce ale vždy musí s dítětem vyčkat na výsledek testu.

 

 • Samotestování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu (ten nesmí být starší 48 hodin), nebo u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID 19 karanténu a zároveň od ní neuplynulo více než 90 dnů.

 

 • V případě pozitivního výsledku testu v pondělí je zákonný zástupce povinen žáka odvést domů a zajistit pro něho u ošetřujícího lékaře žádanku na PCR test. Pokud by byl pozitivní výsledek ve čtvrtek, odchází do karantény celá třída a čeká na výsledek PCR testu u pozitivního žáka.

 

 • Po dobu testování budou mít všichni přítomní nasazené roušky nebo respirátory.

 

 • Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním, nebude se moci žák zúčastnit prezenční výuky. V tomto případě končí povinnost školy zajišťovat distanční výuku a tomuto žákovi bude poskytnuta pedagogická podpora pro vzdělávání tak, jako kdyby byl žák doma z jiného důvodu, např. nemoci.

 

 

 1. Hygienické zásady

 

 • Na každý den musí mít žák s sebou minimálně 2 roušky nebo respirátory + igelitový sáček na čistou roušku.

 

 • Škola zajistí dostatek desinfekčních prostředků, časté větrání a úklid podle nařízení MZ.

 

 • Do školy nepatří látkové kapesníčky ani ručníky, pouze jednorázové. Je zakázáno nosit do školy hračky.

 

 

 1. Provoz školy

 

 • Škola bude každý den otevřena od 6.30 hodin.
 • Doprovázejícím osobám nebude umožněn vstup do budovy školy. Předávání a vyzvedávání dětí lze pouze u vchodu.
 • Vyučování bude probíhat podle rozvrhů pro jednotlivé ročníky, které jsou platné od září 2020. Nebrat cvičební úbor na TV (budou jen vycházky).
 • Stravování bude zajištěno v běžné podobě. Po poslední vyučovací hodině budou skupiny žáků odcházet do školní jídelny.
 • Odpolední zájmové kroužky jsou do odvolání zrušeny.

 

 

 1. Školní družina

 

 • Vzhledem k tomu, že jsme povinni dodržovat homogenitu skupin žáků, nemůžeme z personálních důvodů zabezpečit plný provoz ŠD. Proto bude provoz družiny upraven takto:

 

Odpolední družina bude probíhat ve třech odděleních do 14.30 hodin.

 

1. skupina – 1. ročník

 

2. skupina – 2. + 4. ročník

 

3. skupina – 3. ročník

 

Pro žáky 5. ročníku nebude školní družina zajištěna.

 

 

 

V případě dotazů kontaktujte třídní učitelku či ředitelku školy.

 

Děkujeme.