Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manuál pro bezpečnost vašich dětí a zaměstnanců MŠ

20. 5. 2020

 

Manuál pro bezpečnost vašich dětí

 

a zaměstnanců MŠ

 

 1. Z provozních a personálních důvodů bude provozní doba MŠ zkrácena, provoz bude zajištěn od 6:00 hodin do 14:30 hodin. Žádáme rodiče, aby tuto dobu dodržovali!!!
 2. Zákonný zástupce při nástupu dítěte předá vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“.
 3. Doprovázející osobě nebude umožněn vstup do budovy ani na zahradu MŠ.
 4. Před budovou MŠ je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 5. Předávání i vyzvedávání dětí bude probíhat u vchodu, pracovníci MŠ zajistí organizaci pohybu osob před školkou.
 6. Při převzetí dítěte bude probíhat ranní filtr, dítěti bude změřena teplota a zapsána do tiskopisu pro každé dítě, proběhne vizuální kontrola dítěte, která bude probíhat také během celého dne. Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nebo horečka.
 7. Rodič předává dítě zaměstnanci MŠ vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění, ani žádnými jinými onemocněními (průjem, bolesti břicha, infekční onemocnění, vyrážka apod.).
 8. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem, nebo čestné prohlášení s okopírovanou zprávou o alergické léčbě.
 9. Při sebemenším náznaku kašle, rýmy, teploty bude rodič ihned telefonicky informován a je povinen své dítě okamžitě vyzvednout z MŠ.
 10. Stravování dětí bude zajištěno v běžné podobě.
 11. Všechny aktivity budou organizovány tak, aby děti mohly strávit většinu dne venku, dejte jim vhodné oblečení a boty na zahradu.
 12. Žádáme rodiče, aby děti měly každý den batůžek s náhradním oblečením. Tento batůžek si budou odnášet každý den domů.
 13. Děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky z domova (plyšáky, auta, panenky, knihy apod.).
 14. Až do konce školního roku se nekonají žádné hromadné akce.

 

Respektujte, prosím tato pravidla. Jejich dodržováním chráníte nejen své děti, ale také sebe

a v neposlední řadě i nás, pracovníky MŠ.

 

Děkujeme 

GC2WG8M Smajlikova keska (Unknown Cache) in Středočeský kraj ...