Jdi na obsah Jdi na menu
 


Manuál pro bezpečný provoz ZŠ

21. 5. 2020

MANUÁL PRO BEZPEČNÝ PROVOZ ŠKOLY

 

Příchod do školy

 • Škola bude ráno do 7. 45 hodin uzavřená, doprovázejícím osobám není umožněn vstup do školy.
 • Před budovou ZŠ je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte / členů společné domácnosti).
 • Doprovázející osoba první den nástupu dítěte do školy:

 

 1. předá vyplněné a podepsané Čestné prohlášení ke dni 25. 5. 2020. Čestné prohlášení je ke stažení níže. Pokud nemáte možnost tisku, můžete tiskopis vyplnit ráno 25. 5. při převzetí dítěte.
 2. podepíše souhlas nebo nesouhlas s tím, že si dítě na pokyn učitelky může při vzdělávacích aktivitách ve třídě sundat rouškuSouhlas či nesouhlas vyjádří doprovázející osoba při převzetí dítěte na tiskopisu, který poskytne učitelka.
 3. předá vyplněný formulář Pravidelný odchod žáka ze školy. Formulář je opět ke stažení níže, opět platí, že pokud nemáte možnost tisku, můžete vyplnit formulář ráno 25. 5. při převzetí dítěte.

 

 • Doprovázející osoba vyčká před školou na příchod učitelky, která si děti převezme. Abychom minimalizovali velké shromažďování osob před školou, jsou rozvrhnuty časy příchodu jednotlivých skupin žáků.

 

           Složení skupin: 1. skupina (1. + 2. ročník)

                                      2. skupina (3. ročník)

                                      3. skupina (4. + 5. ročník)

 

            Časový harmonogram příchodu ke škole:

                        

7.45 hod.

3. skupina (4. + 5. ročník)

7.50 hod.

2. skupina (3. ročník)

7.55 hod.

1. skupina (1. + 2. ročník)

 

 • Doprovázející osoba vyčká též na ranní filtr. Dítěti bude změřena teplota a proběhne vizuální kontrola jeho zdravotního stavu. Do ZŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená teplota nebo horečka.
 • Při převzetí dítěte bude každý den nahlášeno, zda dítě jde nebo nejde na oběd. Aktuální jídelníček najdete v rubrice Školní jídelna.

 

Odchod od školy

 • Odchod od školy se řídí formulářem "Pravidelný odchod žáka ze školy", výjimečné odchody sdělujte vždy písemně.
 • Pro minimalizaci kontaktů mezi jednotlivými skupinami je také vypracován orientační harmonogram odchodu skupin na obědy.

 

            Časový harmonogram odchodu na obědy do MŠ:

                        

11.40 hod.

3. skupina (4. + 5. ročník)

11.55 hod.

2. skupina (3. ročník)

12.05 hod.

1. skupina (1. + 2. ročník)

 

 • Děti je možno vyzvedávat i před budovou MŠ, a to za podmínek daných krizovými či mimořádnými opatřeními.
 • Děti je nutné vyzvednout do 13.00 hodin. Žádáme rodiče, aby tuto dobu dodržovali.

 

Organizace vzdělávacích aktivit

 • Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy.
 • Žáci si donesou veškeré učení a pomůcky pro všechny předměty již v pondělí a budou si vše nechávat ve škole.
 • Domácí úkoly nebudou zadávány.
 • Výchovné předměty nebudou vyučovány.

 

Hygienická a další opatření týkající se provozu školy

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a 2 sáčky na uložení roušky (jeden na čistou a jeden na špinavou roušku).
 • Žáci se vždy řídí pokyny učitelky. 
 • Žáci ani pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 

DĚKUJEME.

 

Ke stažení:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

PRAVIDELNÝ ODCHOD ŽÁKA ZE ŠKOLY