Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

11. 3. 2021

 

Vážení rodiče, 

 

obdrželi jsme z MŠMT nové informace k organizaci zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením bude zápis i tento rok probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

 

Zápis do 1. třídy se na naší škole uskuteční od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021.

Zapisovány budou všechny děti narozené od 1.9. 2014 do 31.8. 2015 a děti,  kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonní zástupci dětí mohou u zápisu žádat o:

1. přijetí k základnímu vzdělávání,

2. odklad povinné školní docházky.

 

1. Přijetí k základnímu vzdělávání

 

 Zákonní zástupci dítěte doručí vyplněnou a podepsanou "Žádost o přijetí dítěte" a "Dotazník pro rodiče žáků". K žádosti a dotazníku zákonní zástupci přiloží kopii rodného listu dítěte.

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 

- poštou na adresu Mgr. Jaroslava Hujková, ZŠ a MŠ Dubnice, Dubnice 240, 471 26

 

- osobním podáním ve škole (nejlépe po telefonické domluvě s ředitelkou školy, tel. 487 851 598 nebo 736 754 612)

 

- předáním zalepené obálky do rukou p. Dvořákové na pobočce České pošty v Dubnici

 

Dokumenty ke stažení:

Následující dokumenty stáhněte, vyplňte  a podepište. Doručte do školy jednou z výše uvedených možností.

Žádost o přijetí dítěte

Dotazník pro rodiče dítěte

 

POZOR ZMĚNA: Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 – Základní škola  a mateřská škola Vejprnice

 

2. Žádost o odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci dítěte podají "Žádost o odklad školní docházky". K žádosti zákonní zástupci dokládají doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena, některá mohou být v omezeném provozu. Nadále ale zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonní zástupci dítěte nedoloží k žádosti  o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitelka školy současně stanoví dobu, po které je nutné příslušná doporučení doložit. 

V případě podání žádosti kontaktujte ředitelku školy Mgr. Jaroslavu Hujkovou, a to buď e-mailem jaroslava.hujkova@seznam.cz nebo tel. 487 851 598.

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o odklad školní docházky

 

Žádost s doplněným potvrzením je možné doručit opět výše uvedenými způsoby, viz bod 1.