Jdi na obsah Jdi na menu
 


EVVO

         

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

kk.jpg

Se stále rychleji rostoucí populací a jejím využíváním přírody je mnohem aktuálnější otázka ekologické výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji. Většina z nás se s těmito pojmy setkala, více či méně tuší, co znamenají.

 

Ochrana životního prostředí by se měla stát jednou z priorit zájmů obyvatel i člověka jako jednotlivce. Nejsnáze se vztahy a postoje utvářejí v dětství, proto i v ekologické výchově je důležitý vliv předškolního a školního vzdělávání. Děti pak dokáží často snadněji dopomoci ke změnám postojů svých rodičů i ostatních příbuzných k okolnímu prostředí.

 

Environmentální gramotnost populace pak ovlivňuje kvalitu životního prostředí i úroveň péče o přírodní zdroje.

 

Cílem EVVO – environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je pomocívzdělávacího a informačního systému zvýšit zájem dětí a občanů o životní prostředí, dopomoci jejich většímuzapojení do řešení environmentálních problémů a důsledků lidského konání. Naším záměrem je dát impuls a motivaci k celoživotnímu vztahu k ochraně životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.

 

 

JAK PLNÍME PLÁN EVVO?

 1. Obecná shrnutí
  • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta tvoří jeden ze základních pilířů našeho školního vzdělávacího programu „Každý má svou šanci uspět.“
  • V průběhu školního roku jsou žáci seznamováni s možnostmi ochrany životního prostředí nejen v rámci výuky předmětů prvouka (1. - 3. ročník) a přírodověda (4. a 5. ročník), ale i při přírodovědných vycházkách, výletech, ozdravných pobytech a ekologických projektových dnech pořádaných naší školou.

 

 1. Ekologizace školy
 • Snažíme se o šetření energií v rámci celé školy, úsporně svítime zářivkami o přestávkách, šetrně postupujeme při topení elektrickými přímotopy (v době prázdnin i volna se snižuje vytápění) atd.
 • Po celý rok probíhá sběr tříděného odpadu. Jedná se o aktivitu žáků celé školy. Žáci jsou touto formou vychováváni k péči o životní prostředí a uvědomují si důležitost sběru druhotných surovin a jejich recyklaci. Sbíráme starý papír, pet lahve, baterie i drobný elektromateriál. Spolupráce probíhá s Kovošrotem Děčín. Musíme se pochlubit, že jsme se ve výsledcích pravidelně umísťujeme na předních příčkách ve sběru.
 • Udržujeme čistotu školních prostor, v okolí celé školy, pečujeme o zeleň ve třídách.
 • Žáci mají v průběhu roku možnost odebírat zdarma mléko, ovoce i zeleninu.
 • Dbáme na dodržování pravidelného pitného režimu dětí.

 

 1. Spolupracujeme s organizacemi a využíváme jejich služeb
 • Sdružení M.R.K.E.V.   Naše škola je zařazena do sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu. Síť škol M.R.K.E.V., kterou na celostátní úrovni administruje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, vznikla v roce 2001.
 • DIVIZNA - středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Středisko poskytuje služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, zejména v těchto oblastech:

 • pořádání odborných seminářů, exkurzí a tvořivých dílen
 • komunikace s ostatními organizacemi realizujícími EVVO v regionu i po celé republice
 • realizace ekologických výukových programů pro školní kolektivy
 • metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů, atd…
 • Čmelák - Společnost přátel přírody
  • Jedná se o neziskovou ekologickou organizaci spojující praktickou ochranu přírody s ekologickou výchovou. Využili jsme možnosti seminářů této organizace pro další vzdělávání PP.
 • Ekocentrum Brniště
 • Kovošrot Děčín
 • MŠMT - projekt Recyklohraní (sběr drobného elektromateriálu)
 • Firma Asecol (sběr baterií)

 

 

 1. Ozdravné pobyty, výlety, exkurze