Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kroužky

Každým rokem jsou žákům nabízeny zájmové kroužky. Kroužky pracují v odpoledních hodinách a nejsou zpoplatněné.

Děti mohou do kroužků docházet na základě písemného souhlasu rodičů. Do kroužku se lze přihlásit i v průběhu školního roku, a to v případě volné kapacity.

Prosíme, pečlivě zvažte přihlášení do kroužku, docházka je poté po celé pololetí povinná.

 

 

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme tyto zájmové kroužky:

 

Čtenářský klub

Badatelský klub

Hra na flétnu

Anglická konverzace (5. ročník)

Keramický kroužek

Počítačový kroužek (1. a 2.ročník)

Netradiční hry

Logické a deskové hry

 

 

Rozpis zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022

(v abecedním řazení)

název kroužku

čas

vyučující

Badatelský klub

Po, St 13.30 - 14.15

Bc. Michaela Lacková

 

Čtenářský klub

Út 14.20 - 15.05

Mgr. Markéta Marušáková

Deskové hry

Út 13.30 - 14.15

Iva Hujková, DiS.

Hra na flétnu

Po 13.30 - 14. 15

Po 14.20 - 15.05

Mgr. Markéta Marušáková

Keramický kroužek

Út, Čt 14.20 - 15.05

Iva Hujková, DiS.

Martina Peřinová

Konverzace v angličtině pro 5. ročník

Čt 13.30 - 14.15

Mgr. Ivana Ježková

Netradiční hry

Čt 13.30 - 14.20

Iva Hujková, DiS.

Počítačový kroužek pro 1. a 2. ročník

Čt 13.30 - 14.20

Martina Peřinová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačový kroužek

 V počítačovém kroužku se učíme základní manipulaci s počítačem, osvojujeme si návyky spojené s běžným používáním počítače a seznamujeme se se základními funkcemi programu Malování, Microsoft office Word a Powerpoint. V počítačovém kroužku se také učíme vyhledávat různé informace a obrázky pomocí internetu. Počítačová učebna je nyní nově vybavena 5 notebooky. 

imagesp.jpg

 

Hra na flétnu

Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti skamarádí s hudbou. V průběhu roku se naučí základům hry na flétnu a čtení z not tak, aby si samostatně mohly zahrát některé jednodušší písně.

index.jpg

 

Anglický jazyk  - konverzace

Kroužek anglického jazyka je zaměřen na prohlubování znalostí anglického jazyka. Výuka je vedena zábavnou formou, tj. především pomocí dětské hry v angličtině, anglických písní, seznamování s novými slovíčky a jejich opakováním. Kroužek je také zaměřen na komunikaci  a orientaci v běžných životních situacích.  Naším cílem je děti cizím jazykem zaujmout, proto se zaměřujeme hlavně na práci "mimo lavice".

u11478254.jpg

Netradiční hry

Zařazením netradičních sportů a pohybových her získáváme účinný prostředek, který nám pomáhá motivovat děti k fyzické aktivitě. Hledání dalších zážitků pomáhá dětem zůstat aktivní, budovat důvěru, nacvičovat disciplínu a rozvíjet mnoho dalších schopností a dovedností. Netradiční sporty mění celkový dětský přístup k tělesné kondici a pohybovým aktivitám. Cílem kroužku je seznámit děti s hrami méně známými, které většinou nejsou součástí tělesné výchovy, např. cubb, ringo, badminton, frisbee...

Výsledek obrázku pro frisbee clipart

 

Čtenářský klub

Dovednost porozumět textům v různých situacích a kontextech, vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat autorovy záměry apod. je jedním ze základů života každého jednotlivého člověka. Do Čtenářského klubu vítáme děti, které rády čtou, ale i děti, které mají rády příběhy, čtení je láká, ale ještě nenašly třeba "svou" knihu. V klubu si čteme, povídáme o knihách, o čtení, představujeme si knihy a dojde i na různé jazykové hry nebo spaní ve škole.

Royalty-free Book Clip Art - Reading Book Clipart No Background, HD Png  Download - kindpng

 

Badatelský klub

Aneb zkoumáme, bádáme a zkoušíme různé pokusy... Vysvětlujeme si zákonitosti v přírodě a jevy probíhající v běžném životě. Vše si pečlivě zapíšeme do deníků, které si zhotovíme. Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Výsledek obrázku pro mikroskop clipart

 

Logické a deskové hry

Kroužek deskových her je kroužek plný zábavy, kterou si děti užijí v kruhu svých přátel. Čekají na ně nejrůznější typy stolních a deskových her, od strategických po vzdělávací, při kterých se odreagují, uvolní, ale také se něco nového dozvědí a naučí. Hraní společenských her děti obohacuje v mnoha ohledech. Nejenom, že děti baví, ale skrze hru si dítě osvojuje i určitá pravidla, taktiku, učí se toleranci, rychlému rozhodování a také prohře.

ŠK Spartak Ústí nad Labem

 

Německý jazyk - letos nenabízíme

Cílem kroužku je seznámit děti s novým cizím jazykem, osvojit si základní fráze, poznat zvyky německy mluvících zemí. Procvičují se tato témata - pozdravy, barvy, číslovky, rodina, jídlo, nakupování, v restauraci, Vánoce, Velikonoce, oblečení, hodiny, zdraví,aj. Výuka je vhodně doplňována různými aktivitami.

nemcina.jpg

Výtvarný kroužek - letos nenabízíme

Cílem výtvarného kroužku je seznámení dětí s novými výtvarnými technikami, rozvíjení šikovných rukou, ale i rozumu a citu. Jeho náplní je malování, kreslení, ale i nové výtvarné techniky a neobvyklé postupy.

mcllljzbi.jpeg

 

Sportovní kroužek - letos nenabízíme

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte. Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu. Hodiny utváří různorodé sportovní či pohybové aktivity a hry odpovídající možnostem a vybavení tělocvičny (školního hřiště). Výuka je složena hlavně z všeobecně rozvíjejících cvičení, která hravou a soutěživou formou zvyšují obratnost i fyzickou kondici dětí. Pomáhají rovněž ke zlepšení jejich zdravotního stavu a pozitivně ovlivňují vývoj jejich pohybového aparátu.

images.jpg

 

Taneční kroužek

Taneční kroužek nenásilnou a hravou formou rozvíjí pohybové schopnosti dětí. Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu. Ve výuce nechybí taneční sestavy na různá říkadla, básničky, tance ve zjednodušené formě a hry podporující správné držení těla. Součástí kroužku je nácvik tanečních vystoupení na školní a obecní akce.

aiebxb4lt.jpeg

 

Keramický kroužek

Naše škola zřídila dílničku s keramickou pecí na základě úspěšného projektu a získala tak finanční dotaci na zakoupení keramické pece, hrnčířského kruhu a poličky s regály a nářadím (více o projektu zde).

Cílem kroužku je smysluplně trávit volný odpolední čas a podpořit u dětí přirozenou fantazii, tvořivost a chuť něco vyrábět. Děti se v keramickém kroužku seznamí s novými materiály a postupy spojenými s prací s keramickou hlínou. Rovněž budou plánovat, pracovat dle předlohy, ale i volně dle své vlastní fantazie. Výhodou práce v keramické dílně je i možnost prezentace svého výrobku ostatním. Děti budou vytvářet hodnoty, uvědomovat si, že za konrétním výsledkem práce stojí jejich snaha a píle. Děti tak získávají vztah k věcem, uvědomí si, že každou věc musí někdo vyrobit, že má určitou cenu a funkci.

indexc.jpg