Jdi na obsah Jdi na menu
 


kids-standing-behind-banner-23855906.jpg

"Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání tak, aby docházelo k uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí."

 

                  Výsledek obrázku pro MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBNICE      

 

Identifikační údaje

 

Škola:                     Základní škola a Mateřská škola Dubnice,

                              Liberecký kraj   

Adresa školy:           471 26 Dubnice, čp. 243                

IČO:                       72742631

Zřizovatel:               Obec Dubnice

Telefon:                   487 851 915                       

E-mail:                    jaroslava.hujkova@seznam.cz

Web:                       www.zsdubnice.estranky.cz             

Ředitelka školy:        Mgr. Jaroslava Hujková    

Ekonom:                  Šárka Opolská

 

 

Základní informace o mateřské škole

 

Maximální kapacita mateřské školy je celkem 30 dětí, to znamená jedna třída, vzhledem k počtu dětí probíhá část činností ve skupinách. Přijímány jsou děti starší 3 let do 6, případně 7 let.

Mateřská škola je jednopatrová vila, kde se v prvním patře nachází kabinet, herna pro činnosti starších dětí a lehárna tak, aby v době odpočinku děti, které odpočívat nechtějí, mohly tuto využívat pro některou klidnější činnost. Je zde i velká terasa, kterou využíváme pro rušnější činnosti /cvičení, pohybové hry, tanečky apod./ v době, kdy je velké mokro. V přízemí se nachází herna, kancelář, kuchyň se zázemím. V přístavbě je sociální zařízení, WC pro zaměstnance, šatna dětí a jídelna.

Velkou péči věnujeme také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti – individuální pohovory, schůzky, kroužek dovedných rukou, prostřednictvím nástěnek. Tradicí je několikaletá spolupráce s Základní školou v Dubnici, Základní uměleckou školou ve Stráži p.R., Obecním úřadem Dubnice a dle potřeby s Pedagogicko-psychologickou poradnou v České Lípě,nově Pedagogicko-speciálním centrem v Turnově.

Finanční náklady na provoz školy jsou kryty z příspěvků zřizovatele, ze státního rozpočtu, z úplaty za předškolní vzdělání od rodičů dětí a popř. sponzorskými dary. Škola v současné době neprovádí žádnou hospodářskou činnost.

Školní kuchyně je součástí mateřské školy, zajišťuje stravování žáků i pracovnic základní školy.

 

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ

 

OD 25.5. 2020

 

 

ZÁPIS DO MŠ - KVĚTEN 2020

 

 

index.jpg Provoz MŠ a režim dne

Co děti v MŠ potřebují

Platby - školné, stravné

Dokumenty ke stažení   

Pro rodiče předškoláka

Fotoalbum