Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče předškoláka

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

7482122-back-to-school-image-concept-content-school-bag-and-so-oni.jpg

 

DESATERO PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKA

 

 

 

Další zajímavé odkazy k tématu:

 

Co má umět předškolák?  Co by měl předškolák před nástupem do školy zvládat? Jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte? Odpověď nabízí speciální pedagog s pedagogicko - psychologické poradny.

Než půjdu do školy   Školní zralost, školní nezralost, logopedická prevence...

Odklad školní docházky  Pedagogicko-psychologická diagnostika, k čemu je dobrý odklad

Vhodnost předčasného nástupu do základní školy

Vadí,když dítě před vstupem do školy umí číst? Jistě není vhodné dítě před začátkem školy doma „učit“. Jsou ale děti, které se číst a psát naučí spontánně samy. Máme jim v tom bránit?

Žádný strach z "předčasných čtenářů"! „Čtení patří do školy základní a ne do školy mateřské,“ řeknou paní učitelky – a mají pravdu. Číst, psát a počítat, to je ono trivium, které dostaly naše školy do „popisu práce“ už v době Marie Terezie.

První dny ve škole

 

Internetové odkazy:

 

www.predskolaci.cz

www.alik.idnes.cz

www.pohadkar.cz

www.detskestranky.cz