Jdi na obsah Jdi na menu
 


provoz-ms.png

 

Dítě je přijímáno do MŠ od 5.45 do 8.30 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou lze dítě přivádět i později, dle potřeby rodiny. Rodiče nebo jejich zákonný zástupce musí dítě osobně předat učitelce do herny.

Provoz MŠ je ukončen denně v 16:00 hodin. Rodiče mohou přivádět a vyzvedávat své děti podle potřeby v průběhu celého dne. Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká a rodičům je otevřena po zazvonění.Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo v dokumentaci MŠ. Bez tohoto oprávnění je nepřípustné předat dítě jiné osobě.

Pedagogická pracovnice zodpovídá za dítě od doby převzetí od rodičů do doby převzetí dítěte rodiči nebo pověřenými zástupci.

 

 

Režim dne dětí

 

 

aiqedxgat.gif

 

 

05.45– 08.00

Příchod, ranní hry. 

 

08.00 – 08.45

Řízená činnost ve dvou odděleních.  

 

08.45 – 09.00 

Ranní svačina a hygiena.  

 

09.00 – 09.45

Řízená činnost ve dvou odděleních, činnosti dětí v sounáležitosti s ŠVP.  

 

09.45 – 11.15

Příprava na pobyt venku, vycházky nebo pobyt na školní zahradě.  

 

11.15 – 11.45

Hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek.  

 

11.45 – 13.15

Odpolední odpočinek.  

 

13.15 – 13.45

Vstávání, odpolední svačinka. 

 

13.45 – 16.00

Hry a zájmové činnosti, TV chvilky, při příznivém počasí pobyt venku na školní zahradě.

 

 O mimořádných akcích a případných změnách v režimu dne budou rodiče vždy včas informováni (divadlo, výlety, focení atd.).