Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy

28. 9. 2019

Čínské přísloví: 

Řekni mi, já to zapomenu.

Ukaž mi, možná si to zapamatuji.

Nech mě zkusit si to a já to pochopím. Poslání naší školy:

  • získat, udržet a posílit pozitivní postoj žáka k učení
  • usnadnit svým pojetím přechod žáků z předškolní výchovy do pravidelného a systematického vzdělávání
  • umožnit, aby se každé dítě prostřednictvím výuky optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání
  • zajistit kvalitní primární základy vzdělání 

 

Naše škola se zaměřuje na výchovu žáků:

1) k pozitivnímu vztahu k přírodě a životnímu prostředí

2) ke zdravému způsobu života, k péči o zdravý vývoj jedince

3) k součinnosti života školy se životem v obci

 

Základní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je vytvořit ze školy příjemné a bezpečné místo, kde:

  • Každé dítě má právo vzdělávat se podle svých individuálních možností, schopností a potřeb.

Jsou stimulováni nejschopnější, povzbuzováni méněnadaní, a chráněni a podporováni nejslabší tak,  aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělání. 

  • Je podporován zdravý vývoj každého žáka v prostředí psychické, fyzické a sociální jistoty. 

Pro zdravý vývoj žáka je přizpůsoben rozvrh hodin, zimní a letní ozdravné pobyty, aktivní trávení přestávek a relaxace, péče o zdravé stravování (Školní mléko, Ovoce do škol), plavecký výcvik ve všech ročnících, zapojení do EVVO (Ekocentrum Brniště). Každému žákovi je dána možnost zažít úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků je postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, posuzování probíhá na základě individuálních výsledků.

  • Učitel a žák jsou partneři v přátelské a vstřícné atmosféře.

Dítě přichází do 1. třídy plné očekávání a zájmu. Úkolem učitelů je vychovat z něho spokojeného žáka, který z naší školy odejde s pozitivním vztahem k dalšímu vzdělávání. S pojetím výuky orientované na žáka má každé dítě šanci být úspěšné a spokojené, protože se učí podle svých možností a potřeb.