Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dlouhodobé projekty

28. 9. 2019

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti.

Některé projekty jsou třídní jiné ročníkové či školní.

Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivnost vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.   

O zapojení třídy a školy do projekturozhodují žáci se svými učiteli.

  •      Vícedenní projekty ve  škole (1x za 2 měsíce) - tyto projekty probíhají v rámci vyučování a volného času žáků, zapojení je dobrovolné (ze strany žáků i vyučujících). Jsou součástí Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Dubnice a  zaměřují se  na určitou oblast lidského počínání jako prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů.
  •      Týdenní projekty na ozdravných pobytech (2x ročně, zimní a letní)  – projekty probíhají napříč školou, žáci jsou seskupení do skupin na základě losu. Daný projekt probíhá místo vyučování a je zaměřen výukově. Dotýká se určitého tématu a je pro všechny povinný i když hodnocené jsou celé skupiny. Podíl jednotlivce na celkovém výsledku skupiny hodnotí  žáci sami. Využívá se přitom kooperativního a skupinového vyučování.
  •      Jednodenní projekty – projekty zaměřené na oblast EVVO a prevence na škole, dle momentání nabídky, nápadů, atd...
  •      Celoroční projekty – v rámci těchto projektů naše škola  spolupracuje s těmito subjekty:

 

  1.      KOVOŠROT DĚČÍN - soutěž škol ve sběru druhotných surovin. Jedná se o důležitou surovinu zpracovatelského průmyslu, která by jinak skončila na skládkách, působila jako zátěž na životní prostředí a chyběla zpracovatelům jako cenná vstupní surovina. Pro dosáhnutí ekologického uvědomění a zodpovědnosti k životnímu prostředí se snaží soutěž škol a školek ve sběru působit hlavně na naši nejmladší generaci, která si tak formou soutěže osvojí zásady správného třídění odpadů a tím pochopí význam šetrného přístupu k přírodním zdrojům. Výsledky soutěže ve školním roce 2018/2019.
  2.      ASEKOL – odběr přenosných baterií a akumulátorů
  3.        RECYKLOHRANÍ – jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož c ílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.
  4.      M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) - je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučin (SSEV Pavučina).
  5.      MLÉKO DO ŠKOL - cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
  6.      OVOCE DO ŠKOL - cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.